Ms Dinushika Yapa Abeywardena

Assistant Lecturer

BA, University of Colombo, Sri Lanka

 

 

Ms Tharaka Kaluarachchi

Assistant Lecturer

BA, University of Colombo, Sri Lanka

 

 

Ms Luxshe Kunaratnam

Assistant Lecturer

BA, University of Peradeniya, Sri Lanka

 

 

Ms P.K.G.I. Lavangi Ranasinghe

Assistant Lecturer

BA, University of Colombo, Sri Lanka

 

 

Ms. M. H. W. M. Fernando

Assistant Lecturer

BA, University of Colombo, Sri Lanka